Formular de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor în formularul de REZERVARE, beneficiarul/ cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. EVEX TURISM S.R.L. (punct de lucru Pensiunea Floare de Colți) și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul:

îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. EVEX TURISM S.R.L. (punct  de lucru Pensiunea Floare de Colți),  în contextul serviciilor prestate/livrării bunurilor;

desfășurării relației prestator-beneficiar/ contractuale dintre entitate și dumneavoastră, inclusiv în scopul facturării și distribuirii facturilor, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al S.C. EVEX TURISM S.R.L. (punct de lucru Pensiunea Floare de Colți), pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume și prenume, data sosirii, data plecării, e-mail, telefon de contact.

Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 din 27.04.2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: loc. Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.48, jud. Maramureș, în atentia S.C. EVEX TURIM S.R.L. (punct de lucru Pensiunea Floare de Colți), vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă  Regulamentului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, S.C. EVEX TURISM S.R.L.  poate furniza datele cu caracter personal ale beneficiarului/cumpărătorului altor entității cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, dupa cum urmează: agenții de turism, booking.com, cercetare statistică, executori judecătorești.

Prin completarea în formularul de REZERVARE’ a datelor personale,  beneficiarul/cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca entitățiile cu, care S.C. EVEX TURISM S.R.L. (punct de lucru Pensiunea Floare de Colți) a încheiat parteneriate în vederea protejării oricărui interes legitim pe cale administrativă sau judiciară, să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopurile prevăzute mai sus.

Informațiile beneficiarului/cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate  către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

S.C. EVEX TURISM S.R.L. (punct de lucru Pensiunea Floare de Colți) respectă dispozițiile legale în ceea ce privește protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul S.C. EVEX TURISM S.R.L.(punct de lucru Pensiunea Floare de Colți), având următoarele date de contact: loc.Baia Mare, str.Vasile Lucaciu, nr. 48, jud.Maramureș, e-mail:  office@floaredecolti.ro.